Izpolnite obrazec za pridobitev takojšnje ponudbeNaša finančna sredstva so namenjena podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki imajo urejeno poslovanje, in ustrezno zavarovanje. Glede na boniteto vašega podjetja in predlaganega zavarovanja, vam lahko zagotovimo financiranje do 300.000 EUR, za obdobje do 12-ih mesecev z možnostjo predčasnega delnega ali celotnega poplačila. Obresti se računajo po dnevni kapitalizaciji na preostanek dolga. Celoten postopek izpeljemo na prijazen način, hitro in enostavno.

Kot posebno obliko financiranja v izbranih primerih omogočamo revolving financiranje. Pri tej obliki financiranja se sklene pogodba za maksimalni znesek posojila, katerega lahko nato črpate v poljubnih obrokih in prav tako vračate v poljubnih zneskih. Ta način omogoča stroškovno optimizacijo, saj stroške financiranja obračunano po dnevni kapitalizaciji plačate le na znesek posojila, katerega v danem trenutku koristite.