Izpolnite obrazec za pridobitev takojšnje ponudbeOdkup terjatev oziroma faktoring je finančna storitev, ki omogoča podjetjem rešitve pri zagotavljanju likvidnih sredstev. Terjatve, katere želite odprodati izberete sami, prav tako se sami odločite, na kakšen način želite to storiti (z ali brez obveščanja vašega kupca). Višina takojšnjega financiranja ter cena je odvisna od ocene tveganja katero podamo v najkrajšem času.

Omogočamo tudi posebno vrsto financiranja, kjer naše podjetje prevzame izpolnitev vaših obveznosti do vašega dobavitelja, ter pred ali na dogovorjeno zapadlost poravna obveznosti v vašem imenu. Vam pa omogočimo odlog plačila do nas skladno z medsebojnim dogovorom. Taka oblika financiranja se imenuje dobaviteljski faktoring.

Kot posebno obliko faktoringa pa nudimo tudi stalni faktoring. Gre za model financiranja, pri katerem se med našim in vašim podjetjem sklene pogodba za prodajo trenutnih in bodočih terjatev. Vaši kupci se z odstopom terjatev seznanijo le enkrat, nato pa bodoči računi, katere boste izdali vsebovali odstopno klavzulo. Ta model faktoringa omogoča dolgoročno likvidnost brez dodatne administracije.