Financiranje nakupa nepremičnin na javnih dražbah

V zadnjih letih je izjemno aktualen nakup nepremičnin na javnih dražbah (sodne ali preko stečajnih upraviteljev), kjer si kupec lahko zagotovi nepremičnino po ugodnejši ceni.

Težave lahko nastopijo, v kolikor za plačilo kupnine kupec nima dovolj finančnih sredstev. Na prostem trgu lahko nepremičnino kupec kupi s pomočjo najema hipotekarnega kredita, kjer je zavarovanje nepremičnina, katera se kupuje. Pri javnih dražbah pa banka ne bo odobrila hipoteke na nepremičnino katera se kupuje, vse do pravnomočnega sklepa o domiku te nepremičnine kupcu, kar v praksi traja nekaj mesecev.

V našem podjetu poskušamo najti ustrezno rešitev, ter kupcem nepremičnin na javnih dražbah zagotoviti financiranje za vmesno obdobje. Potrudimo se, da vse postopke speljemo kar se da hitro in strokovno.

Obrestna mera za tovrstno financiranje znaša od 2,5% mesečno dalje .Odkupi lastniških deležev na nepremičninah

Med solastniki iste nepremičnine, pogosto prihaja do različnih interesov glede lastništva. Najpogosteje se spori pojavijo tam, kjer solastništvo nastane na podlagi delitve premoženja v postopkih dedovanja ali razveze zakonskih skupnosti.

V kolikor eden od lastnikov nepremičnino želi prodati, ostali pa ne, se bo taka nepremičnina na prostem trgu zelo težko prodala.

V našem podjetju lastniški del, katerega ima lastnik interes prodati ocenimo in podamo ponudbo za odkup le tega. V kolikor je ponudba za prodajalca sprejemljiva, lahko prodajni postopek realiziramo izjemno hitro.